Prace badawczo-rozwojowe i działalność techniczna

  • Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i tworzymy nowe rozwiązania nietypowych i wyrafinowanych problemów technicznych, włączając w to mechanikę struktur, mechanikę płynów, wybuchy, elektromagnetyzm, piezoelektryczność, elektronikę i sterowanie. Zajmujemy się między innymi pomiarami drgań, które pozwalają ocenić stan techniczny maszyny i umożliwiają przeprowadzanie diagnostyki. Mamy doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych i doskonale znamy zasady projektowania i obliczeń ultra-precyzyjnych mechanizmów beztarciowych typu „flexure”, połączonych z elementami piezoelektrycznymi i sensorami przemieszczeń typu pojemnościowego, przeznaczonymi do układów mechatronicznych. Odpowiednie ukształtowanie mechanizmu zawierającego przeguby podatne, uzyskane w materiale rodzimym, pozwala na uzyskanie wymaganej kinematyki i dynamiki mechanizmu napędzanego działaniem elementów piezoelektrycznych oraz na precyzję pozycjonowania nieosiągalną innymi metodami. Jest to między innymi efekt wyeliminowania par ciernych z układu. Prace badawczo-rozwojowe, pomiary drgań i prowadzoną działalność techniczną opieramy wyłącznie o sprawdzone przyrządy, które zapewniają przetwarzanie i akwizycję sygnałów pomiarowych z możliwością ich analizy, przeglądania i przeszukiwania.

 

  • Badania

Posiadamy zdolność budowy i testowania demonstracyjnych lub prototypowych rozwiązań technicznych.

  • Do rozwijanych przez nas kompleksowo projektów urządzeń mechatronicznych wykonujemy również dedykowaną elektroniką oraz oprogramowanie sterujące. Posiadamy doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów oraz komputerów w zakresie algorytmów sterowania (np. PID), przetwarzania i analizy obrazu i chmur punktowych.

 

  • Posiadamy własną aparaturę pomiarowo-rejestrującą do pomiarów drgań i odkształceń oraz wielkości elektrycznych. W razie potrzeb możemy rozszerzyć możliwości badawcze o dodatkowe czujniki oraz zbudować specjalizowane stanowisko badawcze.

 


  • invedrone_R1