Usługi dla branży motoryzacyjnej:

 • Projektowanie koncepcyjne kompletnych pojazdów, w tym zwłaszcza pojazdów specjalnych
 • Projektowanie stref zderzeniowych i struktur nośnych nadwozi (BIW- body in white)
 • Projektowanie podwozi
 • Projektowanie podzespołów i komponentów
 • Packaging
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Obliczenia MES (crash, nieliniowa statyka, drgania, odporność zmęczeniowa, przepływy ciepła, podstawowa aerodynamika)
 • Obliczenia układów wieloczłonowych (symulacje zawieszeń)
 • Ogólne projektowanie CAD (3D, 2D)
 • Wykonywanie siatek i modeli obliczeniowych
 • Obliczenia trakcyjne, dobór napędu
 • Pomiary drgań

Powrót do http://invenco.pl/branze/

Motoryzacja