Usługi dla branży kolejowej:

  • Projektowanie koncepcyjne kompletnych pojazdów
  • Projektowanie stref zderzeniowych i struktur nośnych pudeł pojazdów szynowych
  • Projektowanie podzespołów i komponentów
  • Packaging
  • Wzornictwo przemysłowe
  • Obliczenia MES (crash, statyka, drgania, odporność zmęczeniowa, przepływy ciepła, podstawowa aerodynamika)
  • Tworzenie programów badań pudeł pojazdów szynowych
  • Ogólne projektowanie CAD (3D, 2D)
  • Wykonywanie siatek i modeli obliczeniowych
  • Pomiary drgań

Powrót do http://invenco.pl/branze/ Kolejnictwo