• Jedną z pierwszych operacji projektowania pojazdu jest umieszczenie komponentów i geometryczne zdefiniowanie przestrzeni funkcjonalnych, takich jak kabina czy komory bagażowe, co określa się w terminologi anglojęzycznej słowem «packaging». Świadczymy usługi związane z wykonywaniem projektów wstępnych pojazdów, włączając wspomniane skomponowanie przestrzeni.
  • KoncepcjeTworzymy koncepcje stref zderzeniowych i struktur nośnych, wykorzystując klasyczne metody inżynierskie do oszacowania podstawowych parametrów konstrukcji i doboru przekrojów. Następnie przechodzimy na wyższy poziom modelowania, stosując uproszczone modele metody elementów skończonych (LS-Dyna, Radioss), umożliwiające szybką optymalizację inżynierską obiektu.
  • Używamy również narzędzi do optymalizacji topologicznej (LS-TASC) oraz wstępnej optymalizacji parametrycznej (LS-OPT).
  • crash002 Stosujemy oryginalną metodologię projektowania konstrukcji na zderzenia, będącą połączeniem klasycznych technik analitycznych z numeryką i metodą elementów skończonych. Dzięki temu jesteśmy w stanie trafnie przewidzieć i szybko zaprojektować mechanizmy plastyczne efektownie absorbujące energię zderzenia.Poza metalami do konstrukcji stref zderzeniowych wykorzystujemy kompozyty i tworzywa sztuczne.
  • crash011 Do badań zachowania projektowanej strefy zderzeniowej w kolejnych krokach wykorzystujemy odpowiednio uproszczone dynamiczne modele elementów skończonych.
  • Optymalizacja paroptymalizacja1ametryczna pozwala na znalezienie najkorzystniejszej wersji konstrukcyjnej oraz umożliwia ocenę stateczności konstrukcji w szerokim spektrum przypadków zderzeniowych.

 


hexxt_4