Usługi dla branży konstrukcji wojskowych:

 • Projektowanie koncepcyjne kompletnych kołowych pojazdów wojskowych
 • Projektowanie struktur nośnych nadwozi, pancerzy i powierzchniowych absorberów fali uderzeniowej
 • Projektowanie podwozi
 • Projektowanie foteli przeciwwybuchowych
 • Projektowanie podzespołów i komponentów
 • Projektowanie pneumatycznych konstrukcji nośnych
 • Packaging
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Obliczenia MES (crash, obciążenia gazowymi produktami wybuchu, obliczenia konstrukcji pneumatycznych, nieliniowa statyka, drgania, odporność zmęczeniowa, przepływy ciepła, podstawowa aerodynamika)
 • Obliczenia układów wieloczłonowych (symulacje zawieszeń)
 • Ogólne projektowanie CAD (3D, 2D)
 • Obliczenia trakcyjne, dobór napędu
 • Projektowanie maszyn i urządzeń do zastosowań specjalnych

Powrót do http://invenco.pl/branze/ Konstrukcje wojskowe