Usługi dla branży maszyn roboczych:

  • Projektowanie koncepcyjne kompletnych maszyn
  • Projektowanie struktur nośnych i elementów wykonawczych
  • Projektowanie podwozi
  • Projektowanie podzespołów i komponentów
  • Wzornictwo przemysłowe
  • Obliczenia MES (liniowa i nieliniowa statyka, drgania, odporność zmęczeniowa, przepływy ciepła)
  • Obliczenia układów wieloczłonowych (symulacje zawieszeń)
  • Ogólne projektowanie CAD (3D, 2D)
  • Obliczenia trakcyjne, dobór napędu
  • Pomiary drgań

Powrót do http://invenco.pl/branze/ Maszyny robocze