Usługi dla branży maszyn, urządzeń i przedmiotów codziennego użytku (w tym inżynieria AGD):

 • Projektowanie koncepcyjne kompletnych maszyn, urządzeń i przedmiotów codziennego użytku
 • Projektowanie korpusów, obudów
 • Projektowanie mechanizmów
 • Projektowanie podzespołów i komponentów
 • Tworzenie i badania demonstratorów nowych technologii
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Obliczenia MES (droptests, liniowa i nieliniowa statyka, drgania, odporność zmęczeniowa, hydrostatyka i hydrodynamika, przepływy ciepła, obwody magnetyczne, obliczenia tworzyw sztucznych)
 • Obliczenia układów wieloczłonowych (symulacje mechanizmów)
 • Ogólne projektowanie CAD (3D, 2D)
 • Projektowanie piezomechanizmów, flexures i magnetycznych i elektromagnetycznych
 • Obliczenia  i dobór napędów
 • Tworzenie elektroniki i oprogramowania sterującego (w tym algorytmy sterowania, analizy i rozpoznawania obrazu oraz chmur punktowych)

Powrót do http://invenco.pl/branze/ Maszyny i urządzenia