Usługi dla branży naukowej:

  • Projektowanie i wykonawstwo demonstratorów technologii
  • Udział w konsorcjach naukowo-badawczych
  • Opracowania z zakresu mechaniki, informatyki stosowanej i elektroniki (w tym algorytmy sterowania, rozpoznawania obrazu i chmur punktowych)
  • Projektowanie podzespołów i komponentów
  • Wzornictwo przemysłowe
  • Ogólne projektowanie CAD (3D, 2D)

Powrót do http://invenco.pl/branze/