Profesjonalne projekty inżynierskie

INVENCO to studio projektowo-obliczeniowe, w którym korzysta się z klasycznej wiedzy inżynierskiej w połączeniu z komputerowymi metodami symulacyjnymi, znanymi pod skrótem CAE (ang. Computer Aided Engineering). W naszej działalności kładziemy nacisk na wysoką jakość usług, a zaawansowane projekty inżynierskie i analizy MES są wykonywane przy pomocy specjalistycznego oprogramowania (LSDyna, Hypermesh, itp.).

Zakres wykonywanych prac to:

 • – projektowanie mechanizmów i konstrukcji,
 • – obliczenia i symulacje,
 • – wzornictwo przemysłowe,
 • – badania eksperymentalne,
 • – inne prace badawczo-rozwojowe.

Firma specjalizuje się w obliczeniach i projektowaniu konstrukcji na obciążenia eksploatacyjne (zmęczeniowe), nadzwyczajne i zderzeniowe oraz w innych zagadnieniach z dziedziny struktur nośnych i komponentów pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych czy konstrukcji specjalnych. Pracownicy firmy mają doświadczenia naukowe, inżynierskie oraz informatyczne. Dzięki temu możemy rozwiązywać problemy nietypowe, jak również prowadzić projekty badawczo-rozwojowe. Jesteśmy w stanie przygotować nawet najbardziej skomplikowane projekty inżynierskie, a także obliczenia i analizy wytrzymałościowe MES (z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych oraz innych metod numerycznych).

Firma posiada licencjonowane oprogramowanie CAE/CAD, między innymi:

 • – Altair Hyperworks (Hypermesh, Hyperview, Radioss, …),
 • – Livermore Software Technology Corporation (LS-Dyna, LS-Opt, LS-Tasc, LS-PrePost),
 • – Dassault Systems (SolidWorks),
 • – 3D Systems (Geomagic Design),
 • – Ingenjörsdata AB (FATEVAS),
 • – National Instruments (LabView),
 • – Hexagon GmbH,
 • – MitCalc.

Nasze cele to przede wszystkim:

 • – uzyskanie pozycji lidera w zakresie projektów inżynierskich i analiz mes, a także pełnienie roli fachowego doradcy przy tworzeniu skomplikowanych i nietypowych konstrukcji,
 • – optymalizacja konstrukcji poprzez redukcję masy materiałów, modyfikację kształtu, zmiany technologiczne itd.,
 • – dzielenie się doświadczeniem z korzystania takich programów, jak LS-Dyna, Hypermesh,
 • – nieustanne zwiększanie standardów w zakresie projektowania inżynierskiego,
 • – dążenie do innowacji.