Symulacje i obliczenia

Wykonujemy komercyjne obliczenia numeryczne CAE w zakresie mechaniki struktur oraz w wybranych problemach mechaniki płynów, przepływów ciepła i interakcji typu płyn-ciało stałe. Podstawową metodą stosowaną w naszych pracach jest Metoda Elementów Skończonych (MES, Finite Element Method). Do obliczeń konstrukcji, mechanicznych oraz statycznych używamy programu LS-Dyna, Radioss Block i Optistruct Analysis (program zgodny z Nastran’em), FATEVAS oraz programów własnych. Modele konstytutywne których używamy, mogą odzwierciedlać własności typowych materiałów konstrukcyjnych (metale, tworzywa konstrukcyjne, pianki, ceramika, betony, kompozyty oraz ciecze i gazy). Istotną część naszej oferty stanowią obliczenia zderzeniowe – CRASH, w których jesteśmy wyspecjalizowani od wielu lat, stanowiąc prawdopodobnie najbardziej kompetentny zespół w Polsce. Ponadto zakres naszych prac to analizy liniowosprężyste czy wyboczeniowe, ale również silnie nieliniowe obliczenia quasi-statyczne oraz obliczenia zmęczeniowe, zwłaszcza w odniesieniu do konstrukcji spawanych. Nasz zespół starannie wykwalifikowanych inżynierów jest w stanie zaoferować kompleksową ofertę z zakresu obliczeń inżynierskich (CAE), dostosowaną do konkretnych potrzeb klientów.


Główne obszary kompetencji firmy INVENCO w obliczeniach i symulacjach mechaniki konstrukcji, wykonywanych za pomocą metody elementów skończonych (MES), to:

 • – liniowa statyka (naprężenia, odkształcenia, deformacje konstrukcji),
 • Mode 13– analiza modalna (drgania własne, rezonanse, postacie drgań),
 • – analiza wyboczeniowa,,
 • – analiza odpowiedzi dynamicznej na pobudzenie harmoniczne (FRF-frequency response function),
 • – analizy termiczne (przepływfem_1y ciepła, stany ustalone i nieustalone),
 • – nieliniowa statyka (implicit, metody Newtona, metoda schodzenia po łuku, nośność, duże deformacje, kontakt, nieliniowości materiałowe, odkształcenia plastyczne),
 • – dynamika (explicit, crash, zderzenia, duże deformacje, kontakt, zniszczenie, nieliniowości materiałowe, odkształcenia plastyczne, energochłonność konstrukcji, droptest),
 • fatigue1– analizy zmęczeniowe konstrukcji według metody Goodmana-Smith’a, norm DVS1612, Eurocode 3, Det Norske Veritas, FKM (materiał rodzimy, konstrukcje spawalne ze stali i stopów aluminium),
 • Pokrywa– Obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji kompozytowych (materiały ortotropowe, kryteria zniszczenia),
 • -Obliczenia wytrzymałościowe tworzyw sztucznych (termoplasty, elastomery, pianki),
 • optymalizacja3– Optymalizacja inżynierska, topologiczna, parametryczna (określenie najbardziej efektywnego rozkładu materiału, dobór grubości, orientacji włókien kompozytu,…)

 • ALEWykonujemy również prace przy użyciu metody ALE (Arbitrary Langrangian-Eulerian – wybuchy, szybkie uderzenia ze zniszczeniem, propagacja fal uderzeniowych), metody objętości skończonych w siatkach eulerowskich (mechanika przepływu cieczy i gazów), metod bezsiatkowych SPH (Smooth Particle Hydrodynamics – zniszczenie, modelowanie cieczy) oraz metody elementów dyskretnych (mechanika granulatów, zużycie cierne przy przepływie, modelowania procesów obróbki skał i gleby).

 • Zajmujemy się również obliczeniami kinematyki i dynamiki mechanizmów, w tym kompletnych zawieszeń pojazdów samochodowych. Wykorzystujemy licencjonowany program Motion Solve.