Zapytanie ofertowe: 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

Zakup siłowników do platformy Stewarta wraz z niezbędnym wyposażeniem

Informacje o postępowaniu są dostępne także na stronie: Baza Konkurencyjności

Postępowanie zostało roztrzygnięte. Najlepszą ofertę cenowa wpłynęła z firmy Multiprojekt Automatyka sp. z o.o.

Termin składania ofert: od dnia 31-10-2017 do dnia 15-11-2017 godz. 10.00
3_POIR_DIAGSTAR_2017_Op_v2_listopad_2017
Zapytanie ofertowe_wersja_poprawiona_11_2017
Zalacznik_1_wersja_poprawiona_11_2017
​3_POIR_DIAGSTAR_2017_Op
Zalacznik_1_​3_POIR_DIAGSTAR_2017_Op
Zalacznik_2_​3_POIR_DIAGSTA_2017_Op


Zapytanie ofertowe: 5/POIR/DIAGSTAR/2017/W

Zatrudnimy Specjalistę ds. diagnostyki za pomocą głowic ultradźwiękowych

Postępowanie zostało roztrzygnięte. Najlepszą ofertę cenowa wpłynęła od p. Marka Skłodowskiego
Termin składania ofert: od dnia 13-04-2017 do dnia 27-04-2017
5_POIR_DIAGSTAR_2017_W
5_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_1
5_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_2


Zapytanie ofertowe: 4/POIR/DIAGSTAR/2017/W

Zatrudnimy Specjalistę ds. algorytmiki i symulacji

Postępowanie zostało roztrzygnięte. Najlepszą ofertę cenowa wpłynęła od p. Grzegorza Suwały

Termin składania ofert: od dnia 13-04-2017 do dnia 27-04-2017
4_POIR_DIAGSTAR_2017_W
4_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_1
4_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_2


Zapytanie ofertowe: 3/POIR/DIAGSTAR/2017/W

Zatrudnimy Specjalistę ds. algorytmów, symulacji i projektowania części mechanicznych

Postępowanie zostało roztrzygnięte. Najlepszą ofertę cenowa wpłynęła od p. Piotra Bartkowskiego

Termin składania ofert: od dnia 13-04-2017 do dnia 27-04-2017
3_POIR_DIAGSTAR_2017_W
3_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_1
3_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_2


Zapytanie ofertowe: 2/POIR/DIAGSTAR/2017/W

Zatrudnimy Specjalistę ds. robotyki

Postępowanie zostało roztrzygnięte. Najlepszą ofertę cenowa wpłynęła od p. Łukasza Meyera

Termin składania ofert: od dnia 13-04-2017 do dnia 27-04-2017
2_POIR_DIAGSTAR_2017_W
2_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_1
2_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_2


Zapytanie ofertowe: 1/POIR/DIAGSTAR/2017/W

Zatrudnimy Konsultanta ds. robotyki mobilnej

Postępowanie zostało roztrzygnięte. Najlepszą ofertę cenowa wpłynęła od p. Jacka Szklarskiego

Termin składania ofert: od dnia 13-04-2017 do dnia 27-04-2017
1_POIR_DIAGSTAR_2017_W
1_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_1
1_POIR_DIAGSTAR_2017_W_zalacznik_2


Zapytanie ofertowe: 2a/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

Zakup jednej licencji oprogramowanie Solid Works Premium z 3-letnią subskrypcją

Postępowanie zostało roztrzygnięte. Najlepszą ofertę cenową przedstawiła firma SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.

Termin składania ofert: od dnia 12-04-2017 do dnia 27-04-2017
2a_POIR_DIAGSTAR_2017_Op_zalacznik_2
2a_POIR_DIAGSTAR_2017_Op_zalacznik_1
2a_POIR_DIAGSTAR_2017_Op


Zapytanie ofertowe: 2/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

Zakup jednej licencji oprogramowanie Solid Works Premium z 3-letnią subskrypcją

Termin składania ofert: od dnia 27-03-2017 do dnia 03-04-2017
2_POIR_DIAGSTAR_2017_Op_zalacznik_1
2_POIR_DIAGSTAR_2017_Op_zalacznik_2
2_POIR_DIAGSTAR_2017_Op

Unieważnienie zapytania ofertowego 2/POIR/DIAGSTAR/2017/Op
2_POIR_DIAGSTAR_2017_Op_unieważnienie


Zapytanie ofertowe:1/POIR/DIAGSTAR/2017/WP2

Dostawa drukarki 3D umożliwiającej wytwarzanie części kompozytowych w technologii Composite Filament Fabrication (CFF)
1_POIR_DIAGSTAR_2017_WP2

Roztrzygnięcie do zapytania 1/POIR/DIAGSTAR/2017/WP2
Wybor_oferenta_1_POIR_DIAGSTAR_2017_WP2,