Obliczenia inżynierskie CAE (FEM/MES, CFD, MBD, ...)

stat

Obliczenia statyczne

MES: Hypermesh, Optistruct, LS-Prepost, LS-Dyna

Wykonujemy symulacje statyczne, zarówno w zakresie liniowo-sprężystym, jak i nieliniowym geometrycznie i materiałowo.

wyboczenie

Obliczenia stateczności

MES: Hypermesh, Optistruct, LS-PrePost, LS-Dyna

Realizujemy obliczenia stateczności konstrukcji oraz na nośność graniczną.

fatigue

Obliczenia zmęczeniowe

MES: Hypermesh, Optistruct, Fatevas

Prowadzimy profesjonalne obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej, zarówno dla materiału rodzimego, spoin spawanych i klejonych, kompozytów oraz odkuwek i odlewów.

Eurocode, DVS-1608, DVS-1612, FKM, EN-13001

cra1

Obliczenia zderzeniowe

MES Explicit: Hypermesh, Radioss, LS-prepost, LS-Dyna

Mamy duże doświadczenie w obliczeniach zderzeniowych ("crash") wykonywanych metodą jawnego całkowania równań ruchu ("explicit"). Posiadamy głęboką wiedzę inżynierską na temat projektowania i obliczeń konstrukcji na zderzenia.

EN-15227, ECE R12, ECE R17, ECE R21, ECE R94, ECE R95,…

composites

Obliczenia kompozytów

MES: Hyperworks, Programy własne

Realizujemy obliczenia konstrukcji kompozytowych oraz połączeń klejowych w zakresie statycznym, zmęczeniowym i zderzeniowym.

23

Obliczenia dynamiki pojazdów i mechanizmów

MBD: Motionview, Motionsolve, Solidworks Simulation, Simpack

Prowadzimy obliczenia dynamiki ruchu pojadów i mechanizmów.

cfd1

Obliczenia dynamiki płynów

MES/FVM/ALE: Altair Hypermesh, Altair acusolve, Openfoam

Realizujemy obliczenia z zakresu dynamiki płynów dla szerokiego spektrum zagadnień.

light

Symulacje oświetlenia

LM

Opracowujemy symulacje działania oświetlenia wewnętrznego.

optymalizacja3

Optymalizacja ogólna i parametryczna

LS-OPT, MS-Excel

Prowadzimy optymalizację inżynierską opartą o metody heurystyczne, analityczne i numeryczne.

tasc

Optymalizacja topologiczna

Altair Optistruct, LS-TASC

Wykonujemy optymalizację topologiczną i topograficzną konstrukcji nośnych.

hvac

Symulacje pracy układów złożonych

Open Modelica

Wykonujemy symulacje pracy złożonych systemów technicznych, modelowanych przy pomocy układów równań różniczkowych zwyczajnych oraz równań algebraicznych. Modelujemy układy hydrauliczne, chłodzenia i ogrzewania, układy elektryczne i symulacje trakcyjne pojazdów.

12

Obliczenia mechanizmów

Obliczenia analityczne i numeryczne

Analizujemy skomplikowane efekty występujące w mechanizmach, takie jak zakleszczenie, niedokładności pracy, histerezy pracy, wpływ tarcia, zużycie, pękanie, kinematyka czy wpływ własności materiałowych.

FKM, PN

bolt

Profesjonalne obliczenia połączeń śrubowych

Obliczenia analityczne

W obliczeniach połączeń śrubowych wykorzystujemy współczesne, sprawdzone metody obliczeniowe

VDI-2230, Eurocode

worm_drive

Obliczenia części maszyn

Obliczenia analityczne

Używamy licznych norm i wytycznych obliczeniowych do obliczeń części maszyn, takich jak przekładnie zębate, krzywki, sprężyny, wały, łożyska, sprzęgła i innych.