MatchID - zaawansowany system DIC

Invenco Engineering jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski i krajów bałtyckich systemu MatchID, będącego przodującym rozwiązaniem w swojej klasie do wykonywania pomiarów optycznych klasy DIC i dalszej zaawansowanej analizy wyników.

Nazwa DIC jest akronimem pochodzącym od słów ‘Digital Image Correlation’, czemu w tłumaczeniu odpowiada termin cyfrowa korelacja obrazów. Jest to wysoce zaawansowana metodologia służąca do bardzo precyzyjnego pomiaru ewolucji kształtu, pól przemieszczeń i pól odkształceń obiektów.

Poza tą podstawową funkcjonalnością systemu MatchID, dostępne są także specjalistyczne narzędzia umożliwiające: wykonywanie analizy modalnej całej konstrukcji, bezpośrednią identyfikację modeli materiałowych, przestrzenną walidację modeli obliczeń numerycznych czy pionierską, wirtualną analizę eksperymentu i ocenę błędów.

Cechy te plasują system MatchID w światowej czołówce systemów pomiarowych dla rozwiązań inżynierskich i akademickich, a liczne moduły systemu gwarantują znaczną przewagę nad rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Podstawowe cechy systemu MatchID

 

 • analiza DIC: 1 kamera (2D), 2 kamery stereo (3D), układy wielokamerowe (3D)
 • pomiar kształtu, przemieszczeń, deformacji i pól kinematycznych struktur
 • pomiar w czasie rzeczywistym umożliwiający sterowanie maszynami i procesami
 • bezpośrednia identyfikacja modeli materiałowych na próbkach przy pomocy metody pól wirtualnych (VFM-Virtual Fields Method) dla sprężystości, plastyczności, hipersprężystości, wiskospręzystości i wiskoplastyczności, pozwalając tworzenie danych fenomenologicznych dla obliczeń MES
 • możliwość tworzenia własnych modeli materiału i optymalizacji ich identyfikowanych parametrów
 • materiały ortotropowe (np. laminaty, tkaniny) mogą być w pełni charakteryzowane na pojedynczym widoku z pojedynczego testu
 • analiza modalna
 • zaawansowana analiza i identyfikacja modeli numerycznych umożliwiająca precyzyjne, ilościowe porównywanie wyników symulacyjnych z eksperymentalnymi
 • szerokie możliwości konfiguracji hardware (od jednej do kilkunastu kamer, obsługa kamer o dużej rozdzielczości czasowej), precyzyjna synchronizacja podstaw czasu
 • zaawansowane projektowanie eksperymentów DIC umożliwiające optymalizację parametrów za pomocą symulowanych eksperymentów wirtualnych

Zaawansowany i skalowalny hardware

System umożliwia rejestrację sygnałów pochodzących nawet z kilkunastu kamer, które są synchronizowane sprzętowo za pomocą urządzenia ‘framegrabber’ MatchID. Dostępna jest również akwizycja sygnałów z urządzeń pomiarowych i obsługa kamer szybkich. System jest wyposażony w zaawansowane rozwiązania wspomagające poprawne skonfigurowanie pomiaru – w przeciwieństwie do konkurencji, użytkownik MatchID ma możliwość korygowania niemal wszystkich istotnych z punktu widzenia eksperymentu parametrów.

LEF - live experiment feedback

Funkcjonalność LEF umożliwia wykonywanie pomiarów w czasie rzeczywistym i na bezpośrednie przetwarzanie ich wyników do procesów sterowania, w zależności od uzyskiwanych wyników. Dzięki temu można np. wykorzystać sygnał sprzężenia zwrotnego do wpływania na drugi stopień swobody maszyny pomiarowej.

Podstawowe analizy 2D

 • Wystarczający obraz z jednej kamery przy założeniu warunków stanu płaskiego
 • Najprostsza konfiguracja przeznaczona do analiz próbek płaskich z ortogonalnym ustawieniem kamery
 • Funkcje kształtu wyższego rzędu zapewniają wyższą rozdzielczość przestrzenną niż proste procedury liniowe
 • Tryb pracy wsadowej i dostęp do wszystkich parametrów analizy
 • Śledzenie przemieszczeń znaczników

Analizy 3D - stereo

 • Wystarczający obraz z jednej kamery przy założeniu warunków stanu płaskiego
 • Najprostsza konfiguracja przeznaczona do analiz próbek płaskich z ortogonalnym ustawieniem kamery
 • Funkcje kształtu wyższego rzędu zapewniają wyższą rozdzielczość przestrzenną niż proste procedury liniowe
 • Tryb pracy wsadowej i dostęp do wszystkich parametrów analizy
 • Śledzenie przemieszczeń znaczników

Postprocessing

 • Rozbudowane narzędzia do szczegółowej analizy pola odkształceń, prędkości odkształcenia, prędkości, przyspieszeń, jak również rekonstrukcji naprężeń
 • Możliwość tworzenia własnych modeli materiału użytkownika oraz dobór parametrów bezpośrednio na zmierzonym polu odkształceń próbki
 • Generowanie i edycja wykresów z uwzględnieniem danych z innych czujników pomiarowych
 • Kompensacja ruchu ciała sztywnego, transformacje układów współrzędnych i narzędzia dopasowywania widoków, analiza jakości powierzchni i jej krzywizny
 • FFT i narzędzie do analiz modalnych
 • Możliwość samodzielnego tworzenia zaawansowanych wtyczek rozszerzających funkcjonalność aplikacji w: MATLAB, Python, C++ i Microsoft.NET
 • Możliwość udostępniania danych użytkownikom nie posiadającym licencji

PA - moduł analizy jakości wyników

 • Badanie zbieżności rozwiązania
 • Wspomaganie użytkownika w znajdowaniu odpowiednich ustawień parametrów procesu analizy DIC
 • Generowanie wykresów zawierających dane metrologiczne służące do określenia jakości wyników
 • Analiza poziomów zakłóceń pomiarów

FEDEF - Wirtualna deformacja obrazu

 • Narzędzie do generowania syntetycznych obrazów pochodzących z przetworzenia przez algorytm DIC pól uzyskanych przez MES w celu porównania wyników, co pozwala uwzględnić zniekształcenia wprowadzane przez metodę badawczą
 • Ilościowa ocena błędów metody
 • Narzędzie do tworzenia wirtualnych eksperymentów w celu sprawnej optymalizacji metody pomiarowej, pozwalające znaleźć odpowiednie ustawienia kamer i parametrów systemu

VFM: Bezpośrednia identyfikacja modelu materiału przy pomocy metody pól wirtualnych

 • Unikalna funkcjonalność pakietu MatchID, niespotykana wśród innych systemów, nie wymagająca zastosowania modeli MES do identyfikacji modelu materiałowego
 • Bezproblemowa identyfikacja parametrów mechanicznych modelu materiałowego na podstawie pomiarów pola odkształceń próbki
 • Automatyczne określanie współczynników wagowych w solwerze optymalizacyjnym w celu maksymalizacji czułości parametrów i minimalizacji wpływu szumów
 • Tworzenie pełnych map pól naprężeń
 • Weryfikacja modeli materiałowych
 • Modele materiału opisujące sprężystość, plastyczność, hipersprężystość, lepkosprężystość oraz lepkoplastyczność

FEVAL: Walidacja modeli MES

 • Import siatki i wyników z różnych systemów MES takich jak m. in. Abaqus, Ansys, Siemens, … dla elementów powłokowych i objętościowych dla liniowych i parabolicznych funkcji kształtu
 • Możliwość zastosowania takich samych filtrów w obróbce danych numerycznych jak w eksperymencie (subset, funkcje kształtu, interpolacja,…)
 • Możliwość ilościowego porównania cech pól w zakresie rozkładu i wartości szczytowych
 • Automatyczne tworzenie mapy pól błędów umożliwiające ilościowe porównywanie zbieżności symulacja-eksperyment
 • Możliwość pracy systemu w trybie wsadowym, umożliwiając zautomatyzowane dostosowywanie modelu do wyników eksperymentu

Analiza modalna

 • Bezstykowa, powierzchniowa analiza modalna
 • MatchID posiada dedykowany moduł Operational Deflection Shape, umożliwiający wyznaczanie postaci drgań reprezentowanych za pomocą ciągłych powierzchni, przypominających formą wyniki z analiz MES
 • Do bardziej zaawansowanych analiz przewidziane jest bezszwowe połączenie z systemem Simcenter Testlab
 • Co więcej, z perspektywy analiz eksperymentalnych MatchID pozwala na łączenie wyników uzyskanych z kamer o niskiej rozdzielczości czasowej, dla przypadków które pozwalają na cykliczne powtarzanie eksperymentu, co umożliwia rekonstrukcję znacznie szybszych procesów poprzez wielokrotnie powtarzany pomiar jednego procesu. W wyniku złożenia danych z wielu przebiegów możliwe jest uzyskanie wyników które przewyższają jakościowo wyniki uzyskiwane z kamer szybkich, cechujących się zwykle niższą rozdzielczością przestrzenną. Wyniki takie cechują się znacznie niższymi poziomami szumów od tych wykonanych za pomocą urządzeń klasy high-speed.