Administratorem Twoich danych jest Invenco sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, NIP:
5213671896, KRS: 0000510382. W
sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
wyznaczony został punkt kontaktowy okazany na stronie Kontakt.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu
wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są
przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy
udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z
punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze (adres na stronie w zakładce Kontakt).
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.